Nếu bạn lỡ đi vào ngôi nhà có cắm cây nêu hình dấu cộng và cành cây có lá buộc lại phía ngoài cổng,…không cẩn thận sẽ bị làng người Dao, người Tày tại Thông Nguyên phạt vạ. Những người đồng bào dân tộc tại Thông Nguyên – Hoàng Su Phì vốn nổi tiếng với […]
Direction
Call Now
Chat Whatsapp
Chat Zalo